Područja prakse

Stvarno pravo

- status nekretnina
- upisi nekretnina u zemljišne knjige
- izrada različitih vrsta ugovora
- pokretanje postupaka

Ovršno pravo

- izrada prijedloga za ovrhu
- prisilna naplata potraživanja

Porezno pravo

- pravno savjetovanje iz područja poreznog prava
- zastupanje u poreznim i carinskim postupcima

Kazneno i prekršajno pravo

- pravno savjetovanje
- zastupanje u postupku
- iniciranje kaznenog progona

Radno pravo

- radni sporovi
- pravno savjetovanje iz područja radnog zakonodavstva
- ishođenje radnih dozvola
- izrada ugovora o radu
- izrada pravilnika o radu i drugih akata iz radnog prava

Trgovačko pravo

- savjetovanje i zastupanje trgovačkih društava
- osnivanje trgovačkih društava i statusne promjene
- provođenje pravnog due dilegencea
- M&A
- izrada različitih vrsta ugovora
- likvidacija društava
- ulaganja

Pravo građenja

- izrada različitih vrsta ugovora o građenju
- izrada analiza statusa nekretnina
- zakup i najam nekretnina
- provjera isplativosti ulaganja

Upravno pravo

- zastupanje pred upravnim tijelima
- pokretanje upravnih postupaka i upravnih sporova
- zastupanje pred upravnim sudovima
- ishođenje rješenja, uvjerenja i dozvola